Home / Author Archives: Munkhzaya Dashzegve (page 3)

Author Archives: Munkhzaya Dashzegve

Feed Subscription

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Цэргийн албан хаагчийн  тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Тус алба Цэргийн албан хаагчийн  тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт 1 цагийн сургалтыг 2019 оны 5 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулав.             Сургалтыг Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Д.Золзаяа “Цэргийн алба хаасны ...

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, алба хаагчдын хоорондын харилцаа хандлагыг сайжруулах чиглэлээр “Байгууллагын соёл, үнэт зүйлс”, “Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулав. ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.13-2019.05.19/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.13-2019.05.19/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.13-ны өдрөөс 2019.05.19-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 61,515,885.81 төгрөгийг 224 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 106,666,662.40 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,459,175.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.06-2019.05.12/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.06-2019.05.12/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.06-ны өдрөөс 2019.05.12-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 68,120,469.85 төгрөгийг 282 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 68,160,323.30 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 2,688,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”  ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Тус алба Иргэдийг албаны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангах, хууль сурталчлан таниулах, өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх, хэрэглэгчийн үнэлгээ, санал асуулга авах зорилгоор “нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 09.00 цагаас 17.30 цагийн ...

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн шинэчилсэн дүрмээр сургалт зохион байгуулагдлаа.

Цэргийн шинэчилсэн дүрмээр сургалт зохион байгуулагдлаа.

      Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Монгол Улсын Цэргийн нийтлэг дүрмүүдийг шинэчлэн батлах тухай” 17 тоот зарлигаар цэргийн дүрмүүд шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан шинээр батлагдсан цэргийн дүрмүүдийг алба хаагчдад судлуулах 2 цагийн сургалтыг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.29-2019.05.05/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.29-2019.05.05/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.04.29-ний өдрөөс 2019.05.05-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 92,483,024.94 төгрөгийг 218 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 131,727,794.90 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 582,805.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хүүхдийн тэтгэлгийн хуримтлагдсан төлбөрийг нөхөн төлүүлэх, тэтгэлэг төлөгчийн хаяг, эд хөрөнгө тогтоох ажиллагааг эрчимжүүлж, өргөдөл гомдлын тоог бууруулах зорилгоор 2019 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж байгаа “Хүүхдийн тэтгэлгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг ...

Дэлгэрэнгүй »

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба  хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”,  “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт  сургалт зохион байгуулав.

Албаны 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт 4 цагийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.             Сургалтыг “Нэгдмэл дэлхий” ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top