Home / Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл

Feed Subscription

Сургалт зохион байгуулсан тухай.

Сургалт зохион байгуулсан тухай.

Шинээр томилогдсон шийдвэр гүйцэтгэгчдэд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хуулийн дагуу зөрчилгүй, шуурхай явуулах, ажлын дадлага туршлага олгох, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны процесстой холбоотой зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2019 онд тус албанд шинээр томилогдсон нэр бүхий 9 шийдвэр гүйцэтгэгчдийг хамруулан “Үзлэг нэгжлэг ...

Дэлгэрэнгүй »

Шинээр томилогдсон шийдвэр гүйцэтгэгчдэд сургалт зохион байгуулав.

Шинээр томилогдсон шийдвэр гүйцэтгэгчдэд сургалт зохион байгуулав.

Шинээр томилогдсон шийдвэр гүйцэтгэгчдэд Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг олгох зорилгоор 2019 онд тус албанд шинээр томилогдсон 7 шийдвэр гүйцэтгэгчид “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг бөглөх” сэдвээр дэд бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэлийн хэлтсийн дарга, хошууч ...

Дэлгэрэнгүй »

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид болон шийдвэр гүйцэтгэгчдийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид болон шийдвэр гүйцэтгэгчдийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн а/113 дугаар “Аймаг, нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчдийн бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах тухай” тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу Налайх дүүрэг дэх Шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт хүсэлт гарган, алба хаагчдыг ЭХО оношилгоонд 2019 оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдөр хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Танин мэдэхүйн тэмцээн зохион байгуулав.

Танин мэдэхүйн тэмцээн зохион байгуулав.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр” -ийг тохиолдуулан танин мэдэхүй, урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон танин мэдэхүйн сэдвээр асуулт, хариултын “АХА” тэмцээнийг 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж, ...

Дэлгэрэнгүй »

“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулагдлаа

“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулагдлаа

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, тэдний санал, хүсэлтийг сонсох, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулан, албаны дотоод үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг сурталчлан, тэтгэлэг төлөгч, тэтгэлэг ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top