Home / Мэдээ мэдээлэл (page 3)

Мэдээ мэдээлэл

Feed Subscription

“ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт”, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

“ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт”,  “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

            Тус алба “ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт” сэдвээр 2 цагийн, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ний өдөр тус тус зохион байгуулав.       Сургалтыг ...

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “акм болон бусад буу зэвсгийг задлах, угсрах ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор  “акм болон бусад буу зэвсгийг задлах,  угсрах ажиллагаа”  сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Тус алба 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу албаны бэлэн байдлыг хангах, алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “АКМ болон бусад буу зэвсгийг задлах, угсрах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр хурандаа З.Батхуяг, ахмад Г.Тэмүгэ нар ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.01-2019.04.07/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.01-2019.04.07/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.04.01-ний өдрөөс 2019.04.07-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 80,859,478.67 төгрөгийг 238 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын21,549,459.00 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 3,51,411.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад ...

Дэлгэрэнгүй »

“Архив албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандартыг мөрдөх баримт бичгийн бүрдэл” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

“Архив албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн  стандартыг мөрдөх баримт бичгийн бүрдэл” сэдэвт  сургалт зохион байгуулав.

ТТус алба 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдыг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, Архивын улсын үзлэгт бэлдэх зорилгоор “Архив албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандартыг мөрдөх, баримт бичгийн утгыг бүрэн зөв илэрхийлж, зөв бичих дүрэм, найруулга зүйн алдаагүй ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.03.25-2019.03.31/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.03.25-2019.03.31/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.03.25-ны өдрөөс 2019.03.31-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 91,183,701.78 төгрөгийг 233 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 7,825,824.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

Дэлгэрэнгүй »

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдаа

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдаа

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.03.18-2019.03.24/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.03.18-2019.03.24/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.03.18-ны өдрөөс 2019.03.24-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 99,372,910.76 төгрөгийг 169 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 283,633,437.72 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 8,304,382.54 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хувь хүний хөгжил болон багаар ажиллах чадвар, зарчим”, “Гэр бүлийн ёс зүй, гэр бүлийг бэхжүүлэх арга, зам” сэдвээр сургалт зохион байгуулагдлаа

“Хувь хүний хөгжил болон багаар ажиллах чадвар, зарчим”, “Гэр бүлийн ёс зүй, гэр бүлийг бэхжүүлэх арга, зам” сэдвээр  сургалт зохион байгуулагдлаа

Албаны 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын иргэдтэй  харилцах харилцаа, багаар ажиллах чадварыг сайжруулах, гэр бүлийн харилцааны мэдлэг олгох зорилгоор “Хувь хүний хөгжил болон багаар ажиллах чадвар, зарчим”, “Гэр бүлийн ёс зүй, гэр бүлийн бэхжүүлэх арга, зам” сэдвүүдээр алба ...

Дэлгэрэнгүй »

“Гамшгийн үед авах анхан шатны арга хэмжээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан тухай

“Гамшгийн үед авах анхан шатны арга хэмжээ” сэдэвт  сургалт зохион байгуулсан тухай

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харъяа “Гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төвтэй хамтран “Гамшгийн үед авах анхан шатны арга хэмжээ” сэдэвт 4 цагийн сургалт зохион байгуулав. Тус төвийн 3D видео танхим, Газар хөдлөлтийн танхим, Утаат орчноос аврах ажиллагааны танхим, Гал унтраах ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top