Санхүүгийн тайлан

 • ТӨЛБӨРИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭ /2020 оны 09 дүгээр сар/

  /2020.09.01-2020.09.30/ Дансны ангилалЭхний үлдэгдэлОрлогоЗарлагаҮлдэгдэлТөлбөр авагчийн тооХүүхдийн тэтгэлэг255,154,066.32852,127,388.28770,547,577.52336,733,877.081580Татвар, НД289,011,064.47204,086,007.32195,191,822.31297,905,249.4831Дундын өмчлөл13,351,185.712,053,621.007,461,235.957,943,570.769Анод, Зоос, хадгаламж, Капитал банкны эрх хүлээн авагч232,383,612.18113,197,647.68134,945,267.87210,635,991.9939Ажиллагааны зардал63,268,419.1211,382,760.0011,636,492.0063,014,687.12Нийт853,168,347.801,182,847,424.281,119,782,395.65916,233,376.43

  Дэлгэрэнгүй »
 • Санхүүгийн тайлан

  Дэлгэрэнгүй »
 • ТӨЛБӨРИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭ /2020 оны 8 дугаар сар/

  /2020.08.01-2020.08.31/ Дансны ангилалЭхний үлдэгдэлОрлогоЗарлагаҮлдэгдэлТөлбөр авагчийн тооХүүхдийн тэтгэлэг429,040,143.82527,403,512.74701,289,590.24255,154,066.321741Татвар, НД544,795,266,58261,799,058.00517,583,260.11289,011,064.4730Дундын өмчлөл9,115,533.7113,806,652.009,571,000.0013,351,185.718Анод, Зоос, хадгаламж, Капитал банкны эрх хүлээн авагч232,826,053.1841,381,210.0041,823,651.00232,383,612.1827Ажиллагааны зардал56,742,835.7814,062,700.007,537,116.6663,268,419.12Нийт1,272,519,833.07858,453,132.741,277,804,618.01853,168,347.80

  Дэлгэрэнгүй »
 • ТӨЛБӨРИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭ /2020 оны 07 дугаар сар/

  /2020.07.01-2020.07.31/ Дансны ангилалЭхний үлдэгдэлОрлогоЗарлагаҮлдэгдэлТөлбөр авагчийн тооХүүхдийн тэтгэлэг259,656,732.74382,322,214.64212,938,803,56429,040,143.82609Татвар, НД459,228,120.99174,377,094.5988,809,949.00544,795,266.586Дундын өмчлөл7,654,546.712,260,987.00800,000.009,115,533.712Анод, Зоос, хадгаламж, Капитал банкны эрх хүлээн авагч219,899,549.28125,426,503.90112,500,000.00232,826,053.184Ажиллагааны зардал53,992.635.785,240,200.002,490,000.0056,742,835.78Нийт1,000,431,585.50689,627,000.13417,538,752.561,272,519,833.07

  Дэлгэрэнгүй »
Back to top button