Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.02.18-2019.02.24/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.02.18-2019.02.24/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.02.18-ны өдрөөс 2019.02.24-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 112,595,835.48 төгрөгийг 210 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 24,430,493.00 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 4,731,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top