Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.03.25-2019.03.31/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.03.25-2019.03.31/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.03.25-ны өдрөөс 2019.03.31-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 91,183,701.78 төгрөгийг 233 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 7,825,824.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top