Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.22-2019.04.29/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.22-2019.04.29/Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.04.22-ны өдрөөс 2019.04.29-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 82,475,905.00 төгрөгийг 203 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 193,770,895.67 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,100,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top