Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.29-2019.05.05/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.29-2019.05.05/Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.04.29-ний өдрөөс 2019.05.05-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 92,483,024.94 төгрөгийг 218 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 131,727,794.90 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 582,805.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top