Home / Албадан дуудлага худалдааны зар / ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 5 дугаар сарын 21-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд тус албанд бүртгэж, дэнчинг хүлээн авна. Хугацаа хэтэрсэн хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. Бүртгүүлэхдээ дэнчинг тушаасан баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа эрхлэн хөтлөгчид өөрийн биеэр өгч, хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ.

Хаяг: Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба /Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж /Утас: 70002123/

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top