Home / Мэдээ мэдээлэл / Сургалт зохион байгуулагдлаа

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, алба хаагчдын хоорондын харилцаа хандлагыг сайжруулах чиглэлээр “Байгууллагын соёл, үнэт зүйлс”, “Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулав.

Сургалтыг пресентаци, сургалтын материал ашиглан, харилцан асуулт, хариулт өрнүүлэх, практик жишээн дээр тайлбарлах хэлбэрээр зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top