Home / Мэдээ мэдээлэл / Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Тус алба Цэргийн албан хаагчийн  тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт 1 цагийн сургалтыг 2019 оны 5 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулав.

            Сургалтыг Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Д.Золзаяа “Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авах эрх”, “Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хувь тэнцуулэн тогтоолгон авах эрх”, “Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаар”, “Цэргийн алба хаасны тэтгэврийн хэмжээ, нэмэгдэл”, “Цэргийн албан хаагчийн ажилласан хугацааг тооцох баримт бичиг”, “Цэргийн албан хаагчийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх”, “Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох” зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг лекц  хэлбэрээр зохион байгуулж сургалтад  бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа.  

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top