Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.13-2019.05.19/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.13-2019.05.19/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.13-ны өдрөөс 2019.05.19-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 61,515,885.81 төгрөгийг 224 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 106,666,662.40 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,459,175.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top