Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.27-2019.06.02/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.27-2019.06.02/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.27-ны өдрөөс 2019.06.02-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 70,092,832.97 төгрөгийг 265 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын71,308,289.68 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,450,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top