Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.06.03-2019.06.09/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.06.03-2019.06.09/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.06.03-ны өдрөөс 2019.06.09-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 117,262,627.26 төгрөгийг 359 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 75,892,561.42 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 647,605.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top