Home / Мэдээ мэдээлэл / Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 220 дугаар тогтоолоор машиныг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 220 дугаар тогтоолоор машиныг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв

Япон улсад 2001, 2004 онуудад үйлдвэрлэгдсэн, 2010 оны 10, 11 сард Монгол улсад импортлогдсон, 7 жил ашигласан, Ниссан санни FB14, FB15 маркийн 33-01 УНО, 12-01 УНО улсын бүртгэлийн дугаартай, 1500 cc моторын багтаамжтай, 4 цилиндртэй, мөнгөлөг өнгөтэй, засвар үйлчилгээ тогтмол хийгддэг, татвар төлөгдсөн.

Дуудлага худалдаа болох хугацаа 2017 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн 10.00 цагт
Дуудлага худалдаа болох газар Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, НШГАлбаны байранд
Худалдах доод үнэ Дуудлага худалдах хөрөнгийн нэр: Ниссан Санни

Худалдах доод үнэ: тус бүр 1.000.000(Нэг сая) төгрөг

Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу тус бүр 250.000 (Хоёр зуун тавин мянга) төгрөг
Худалдах,худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө
Дэнчин байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Төрийн банк

Дансны дугаар: 100900198707

Дансны нэр: ШШГЕГАЗАР

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2017 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14.00 цагаас 17.00 цаг хүртэл Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Банк хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны санхүүгийн албанд хүлээн авна.Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэл нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох, хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ийн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.

 

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанд очиж үзэж болох бөгөөд дуудлага худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг тус албаны 70002127 утсаар болон www.bhzh.cd.gov.mn цахим хуудаснаас авна уу.

About Munkhzul D

Scroll To Top