Home / Мэдээ мэдээлэл / Хүүхдийн тэтгэлэгийг 2017 онд төвлөрүүлсэн бодит биелэлт

Хүүхдийн тэтгэлэгийг 2017 онд төвлөрүүлсэн бодит биелэлт

Тус албаны алба хаагчид 2017 онд ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ-ийн гүйцэтгэх баримт бичигт хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, хүүхдийн эрхийг хангах үйлсэд тодорхой хувь нэмэр оруулан урд онуудын ажлын амжилтаа бататгаж, ахиулан ажиллалаа. Бид 2017 онд давхардсан тоогоор 6368 тэтгэлэг авагч иргэнд 2.157.051.778 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлэн олгосон.

 

%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%85%d2%af%d2%af%d1%85%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8d%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%bb%d1%8d%d0%b3-2017

About Munkhzul D

Scroll To Top