Home / Мэдээ мэдээлэл / Хариуцлагатай эргүүлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлав.

Хариуцлагатай эргүүлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлав.

Албаны даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 дугаар тушаалаар “Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны хариуцлагатай эргүүлийн ажиллах журам”-ыг батлан, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг алба хаагчдад, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэлийн хэлтсийн дарга, хошууч С.Бямбарагчаад үүрэг болгов.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top