Home / Мэдээ мэдээлэл / СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн ”Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар мөн тус албаны 2018-2019 оны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Эцэг эхийн зөвлөл”, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын “Гэр бүл хүүхэд хамгаалалын хэлтэс”-тэй хамтран  2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр “Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалалын ойлголт, хүүхдийн хөгжлийн эерэг арга” сэдвээр Хүүхдийн эрхийн байцаагч н.Оюунтуяа 1 цагийн хичээл сургалт зохион байгуулав.

Сургалтанд нийт албан хаагчид бүрэн хамрагдлаа.

 

 

 

 

 

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top