Home / Албадан дуудлага худалдааны зар

Албадан дуудлага худалдааны зар

Feed Subscription

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОЁРДАХЬ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОЁРДАХЬ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжиийн ХОЁР ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдаа

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдаа

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

        Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цагт тус албаны байранд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 9 дүгээр ...

Дэлгэрэнгүй »

Албадан дуудлага худалдаа 2017 оны 03 дугаар сарын 15

Албадан дуудлага худалдаа 2017 оны 03 дугаар сарын 15

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА Банк хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт албаны байранд зохион байгуулна.Оролцогчдыг 2017 оны 03 дугаар сарын ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top