Home / Мэдээ мэдээлэл / Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.02.01-2019.02.10/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.02.01-2019.02.10/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.02.01-ний өдрөөс 2019-02.10-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 60,324,959.06 төгрөгийг 209 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 97,036,994.72 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,661,029 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэв.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top