Home / Мэдээ мэдээлэл / “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулав.

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулав.

           Сургалтыг Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн менежментийн хүрээлэнгийн ХАБ-ын багш Г.Батхүү пресентаци, сургалтын материал ашиглан, харилцан асуулт, хариулт өрнүүлэх хэлбэрээр зохион байгуулан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой журам стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, ажилтны эрх үүрэг, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин тэдгээрийг судлан бүртгэхтэй  холбоотой харилцаа, зэрэг сэдвүүдээр мэдлэг олгох сургалт явуулж,  бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдав.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top