Home / Мэдээ мэдээлэл / “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд байгаа татварын нэхэмжлэлтэй өр барагдуулах ажлын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд байгаа татварын нэхэмжлэлтэй өр барагдуулах ажлын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба болон Татварын ерөнхий газар хамтран 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд байгаа татварын нэхэмжлэлтэй өр барагдуулах ажлын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж тус албанд харьяалагдаж буй татварын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх баримт бичгийн ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцон тулгарч буй асуудлуудыг хамтран шийдвэрлэх, 2 байгууллагын хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу татварын өр төлбөрийг барагдуулах чиглэлээр олон талын үр ашигтай уулзалт зөвлөгөөнийг хамтарч зохион байгуулав.

Уулзалтад Татварын ерөнхий газар 6 дүүргийн татварын хэлтэсүүд тус албаны алба хаагчид бүрэн хамрагдаж оролцлоо.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top