Home / Мэдээ мэдээлэл / Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид болон шийдвэр гүйцэтгэгчдийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид болон шийдвэр гүйцэтгэгчдийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн а/113 дугаар “Аймаг, нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчдийн бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах тухай” тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу Налайх дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг болон тус албаны ахлах болон шийдвэр гүйцэтгэгчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд сургалтад хамрагдлаа.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top