Home / Ажилд ороход бүрдүүлэх материал

Ажилд ороход бүрдүүлэх материал

 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/
 2. Хувь хүний намтар /Хувь хүний намтар бичих санамжийн дагуу бичсэн байх/  хувь хүний намтар бичих санамж татах
 3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, төрсний бүртгэлийн лавлагаар
 4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 5. Боловсролын үнэмлэх, диплом нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт
 6. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт хамрагдсан байх/
 7. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 8. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/
 9. Төрийн албан хаагчийн анкет “А”   /төрийн албан хаагчийн анкет бичих санамж татах/   /анкет татах/
 10.  Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр
 11. Цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 4 хувь, 3х4 хэмжээтэй 4 хувь/
 12. Эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
 13. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /1990.05.06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/
 14. Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа
 15. Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа

Хаяг:

Банк хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба

Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо

Үндсэн хуулийн гудамж 3

Улаанбаатар – 14253

Утас: 70002123

Scroll To Top