Ахмад ажилтан

Хурандаа Мягмарын Очирбат

2007-2012 онд албаны дарга

1956 онд Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг суманд төрсөн.
 
Ажилласан байдал:
–  Хорих 421 дүгээр ангид төлөөлөгч
–  Хорих 409 ангид дэд дарга, дарга
–  Ял эдлүүлэх газрын Захиргааны тасгийн дарга
–  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тамгын хэлтсийн дарга
–  Цагдаагийн академид ахлах багш
–  Төв аймгийн Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
–  Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албан дарга зэрэг албан тушаалуудыг эрхэлж байгаад 2012 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан.
Хошууч Намсрайн Бямбадорж
 
2012-2014 онд  албаны дарга

1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.
 
Ажилласан байдал:
– 2003-2004 онд Өвөрхангай аймгийн ШГА-нд шийдвэр гүйцэтгэгч
– 2004-2009 онд Өвөрхангай аймгийн ШГА-нд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 2010-2012 онд Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны дэд дарга
– 2012-2014 онд Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны даргаар 2014 онд онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан.

Back to top button