Home / Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

“Дэлгүүрийн худалдагч”

Үндсэн чиг үүрэг: Хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хүлээн авсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах, бүртгэл судалгаа хөтлөх, хүлээн авсан төлбөрт барьцаалсан, хураасан эд хөрөнгийг хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах

Тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Тусгай дунд

Мэргэжил: Худалдагч, нярав

Мэргэшил: Санхүү, тооцооны чиглэлээр мэргэшсэн байх

Ур чадвар: Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах, эд хөрөнгө харицах чадвартай байх

Scroll To Top