Home / Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

БАНК ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАХ АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА
Овог, нэр: Төмөрбаатар Зулзүсэм
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Хурандаа
ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 8 дугаар сарын 05-ны  өдрийн б/1125 дугаар тушаалаар тус албаны даргаар томилогдсон.


ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Овог, нэр: Содномдоржийн Бямбарагчаа
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Хошууч
ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн б/194 дүгээр тушаалаар тус албаны шийдвэр гүйцэтгэлийн хэлтсийн даргаар томилогдсон.


АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ
Овог, нэр: Суурийн Болдсайхан
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Цол: Ахлах дэслэгч
ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн  б/194 дүгээр тушаалаар тус албаны ахлах нягтлан бодогчоор томилогдсон.

Scroll To Top