Home / Author Archives: Munkhzaya Dashzegve

Author Archives: Munkhzaya Dashzegve

Feed Subscription

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.06.03-2019.06.09/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.06.03-2019.06.09/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.06.03-ны өдрөөс 2019.06.09-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 117,262,627.26 төгрөгийг 359 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 75,892,561.42 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 647,605.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.27-2019.06.02/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.27-2019.06.02/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.27-ны өдрөөс 2019.06.02-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 70,092,832.97 төгрөгийг 265 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын71,308,289.68 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,450,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох байгууллагуудад ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.20-2019.05.26/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.20-2019.05.26/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.20-ны өдрөөс 2019.05.26-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 72,996,473.96 төгрөгийг 201 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 204,862,821.46 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 550,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Цэргийн албан хаагчийн  тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Тус алба Цэргийн албан хаагчийн  тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийн агуулга сэдэвт 1 цагийн сургалтыг 2019 оны 5 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулав.             Сургалтыг Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Д.Золзаяа “Цэргийн алба хаасны ...

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, алба хаагчдын хоорондын харилцаа хандлагыг сайжруулах чиглэлээр “Байгууллагын соёл, үнэт зүйлс”, “Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулав. ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.13-2019.05.19/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.13-2019.05.19/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.13-ны өдрөөс 2019.05.19-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 61,515,885.81 төгрөгийг 224 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 106,666,662.40 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,459,175.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.06-2019.05.12/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.05.06-2019.05.12/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.05.06-ны өдрөөс 2019.05.12-ны өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 68,120,469.85 төгрөгийг 282 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 68,160,323.30 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 2,688,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”  ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Тус алба Иргэдийг албаны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангах, хууль сурталчлан таниулах, өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх, хэрэглэгчийн үнэлгээ, санал асуулга авах зорилгоор “нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 09.00 цагаас 17.30 цагийн ...

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн шинэчилсэн дүрмээр сургалт зохион байгуулагдлаа.

Цэргийн шинэчилсэн дүрмээр сургалт зохион байгуулагдлаа.

      Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Монгол Улсын Цэргийн нийтлэг дүрмүүдийг шинэчлэн батлах тухай” 17 тоот зарлигаар цэргийн дүрмүүд шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан шинээр батлагдсан цэргийн дүрмүүдийг алба хаагчдад судлуулах 2 цагийн сургалтыг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top