Home / Мэдээ мэдээлэл (page 4)

Мэдээ мэдээлэл

Feed Subscription

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба  хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”,  “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт  сургалт зохион байгуулав.

Албаны 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт 4 цагийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.             Сургалтыг “Нэгдмэл дэлхий” ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.22-2019.04.29/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.22-2019.04.29/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.04.22-ны өдрөөс 2019.04.29-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 82,475,905.00 төгрөгийг 203 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 193,770,895.67 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 1,100,000.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулав.

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулав.

           Сургалтыг Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн менежментийн хүрээлэнгийн ХАБ-ын багш Г.Батхүү пресентаци, сургалтын материал ашиглан, харилцан асуулт, хариулт өрнүүлэх хэлбэрээр зохион байгуулан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн холбогдолтой журам стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, ажилтны эрх үүрэг, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОЁРДАХЬ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ХОЁРДАХЬ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжиийн ХОЁР ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд ...

Дэлгэрэнгүй »

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АНХНЫ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цагт Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны байранд зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.15-2019.04.21/

Төлбөрийн дансны мэдээ /2019.04.15-2019.04.21/

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 2019.04.15-ны өдрөөс 2019.04.21-ний өдрийн хооронд төлбөр төлөгчөөс гаргуулсан ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ 65,617,964.10 төгрөгийг 185 тэтгэлэг авагч иргэнд олгов. Гааль, Татвар, Нийгмийн даатгалын 213,108,448.00 төгрөг, Банкны өр барагдуулах /Анод, Зоос, Хадгаламж банк/ 681,500.00 төгрөгийг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар төвлөрүүлж холбогдох ...

Дэлгэрэнгүй »

Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэгт хамруулах ажлыг 401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгууллаа.

Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэгт хамруулах ажлыг 401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгууллаа.

Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэгт хамруулах ажлыг 401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран 2019 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус ангиас 4 эмч, 1 сувилагч, нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй эмч нарын баг ирж, дотор, чих ...

Дэлгэрэнгүй »

“ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт”, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

“ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт”,  “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

            Тус алба “ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт” сэдвээр 2 цагийн, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ний өдөр тус тус зохион байгуулав.       Сургалтыг ...

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “акм болон бусад буу зэвсгийг задлах, угсрах ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор  “акм болон бусад буу зэвсгийг задлах,  угсрах ажиллагаа”  сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Тус алба 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу албаны бэлэн байдлыг хангах, алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “АКМ болон бусад буу зэвсгийг задлах, угсрах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр хурандаа З.Батхуяг, ахмад Г.Тэмүгэ нар ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top