Home / Мэдээ мэдээлэл / Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн агуулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн агуулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн агуулга сэдвээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр судлаач, бэлтгэл хошууч Б.Эрдэнэ-Очир 4 цагийн хичээл сургалтыг пресентаци ашиглан лекц хэлбэрээр зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамрагдлаа.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top