Home / Мэдээ мэдээлэл / Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог сэдвийн хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны практик ажиллагаа, анхаарах зүйлс сэдвээр семинар зохион байгууллаа.

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог сэдвийн хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны практик ажиллагаа, анхаарах зүйлс сэдвээр семинар зохион байгууллаа.

Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог сэдвийн хүрээнд үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны практик ажиллагаа, анхаарах зүйлс сэдвээр  2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Дэд бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэлийн хэлтсийн дарга, хошууч С.Бямбарагчаа 4 цагийн хичээл сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад ашиглах тодорхой практик жишээ бүхий дасгал ажлыг боловсруулж, хичээлд оролцогчдыг багаар ажиллуулан, баг бүрт тодорхой тохиолдол шийдвэрлүүлэх даалгавар өгч, шийдвэрлэсэн байдал, хуулийн үндэслэлийг баг тус бүрээр тайлбарлуулан, харилцан ярилцах, семинар хэлбэрээр зохион байгуулсан.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top