Home / Мэдээ мэдээлэл / “ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт”, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

“ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт”, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

            Тус алба “ШШГБ-ын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарт” сэдвээр 2 цагийн, “Цэргийн алба хаагчдын эрх зүйн байдал, эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ний өдөр тус тус зохион байгуулав.

      Сургалтыг “Нэгдмэл дэлхий” ТББайгууллагын ерөнхий зохицуулагч, бэлтгэл хурандаа Д.Гончигдорж пресентаци, сургалтын материал ашиглан, харилцан асуулт, хариулт өрнүүлэх хэлбэрээр зохион быайгуулж, бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдав.

Сургалтыг бэлтгэл хурандаа Д.Гончигдорж багш 2 цагийн сургалтыг лекц, харилцан асуулт хариулт өрнүүлэх хэлбэрээр зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top