Home / Мэдээ мэдээлэл / “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Албаны 2018-2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэвэр ариун ёс суртахуун, харилцааны соёл”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл, Монгол омогшил” сэдэвт 4 цагийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

            Сургалтыг “Нэгдмэл дэлхий” ТББайгууллагын ерөнхий зохицуулагч, бэлтгэл дэд хурандаа Д.Гончигдорж пресентаци, сургалтын материал ашиглан, харилцан асуулт, хариулт өрнүүлэх, тест бөглүүлэх, логик сэтгэлгээний хүснэгт бөглүүлэн багаар ажиллуулах хэлбэрээр зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдав.

About Munkhzaya Dashzegve

Scroll To Top