Home / Мэдээ мэдээлэл / ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгийн дараах тойргуудад ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Үүнд:

Архангай аймаг – 3, 4, 5 дугаар тойрог
Баянхонгор аймаг – 14 дүгээр тойрог
Говь-Алтай аймаг – 18 дугаар тойрог
Завхан аймаг – 45 дугаар тойрог
Өмнөговь аймаг – 70 дугаар тойрог
Сэлэнгэ аймаг – 74 дүгээр тойрог
Төв аймаг – 89 дүгээр тойрог
Ховд аймаг – 97, 100 дугаар тойрог
Хэнтий аймаг – 111, 112 дугаар тойрог

Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 09.00 цагт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын төв байранд зохион байгуулна. /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага/

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын бүртгэлийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2 дугаар байранд 2017 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хооронд бүртгэнэ. /Шийдвэр гүйцэтгэх газар/

Шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн өргөдөл
Эрх зүйн бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэргийн дипломны нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь
Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь
Төрийн албан хаагчийн анкет, 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2 ш
Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

Хаяг: Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, Их тойруугийн гудамж-36, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хоёрдугаар байр Шийдвэр гүйцэтгэх газар 306 тоот, харилцах утас: 70001489, 89118424

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ОРОН ТООНЫ БУС КОМИССШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгийн дараах тойргуудад ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Үүнд:

Архангай аймаг – 3, 4, 5 дугаар тойрог
Баянхонгор аймаг – 14 дүгээр тойрог
Говь-Алтай аймаг – 18 дугаар тойрог
Завхан аймаг – 45 дугаар тойрог
Өмнөговь аймаг – 70 дугаар тойрог
Сэлэнгэ аймаг – 74 дүгээр тойрог
Төв аймаг – 89 дүгээр тойрог
Ховд аймаг – 97, 100 дугаар тойрог
Хэнтий аймаг – 111, 112 дугаар тойрог

Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 09.00 цагт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын төв байранд зохион байгуулна. /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага/

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын бүртгэлийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2 дугаар байранд 2017 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хооронд бүртгэнэ. /Шийдвэр гүйцэтгэх газар/

Шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн өргөдөл
Эрх зүйн бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэргийн дипломны нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь
Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь
Төрийн албан хаагчийн анкет, 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2 ш
Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

Хаяг: Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, Их тойруугийн гудамж-36, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хоёрдугаар байр Шийдвэр гүйцэтгэх газар 306 тоот, харилцах утас: 70001489, 89118424

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ОРОН ТООНЫ БУС КОМИСС

About Munkhzul D

Scroll To Top