Бидний тухай

       Тус алба нь дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

  • Дампуурсан, татан буугдсан банкны өр авлагыг барагдуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зохион байгуулах,
  • Хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг зохион байгуулах,
  • Нийслэлийн хэмжээнд хүүхдийн тэтгэлгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулах,
  • Гааль, татвар, нийгмийн даатгалын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулах.

Албаны даргаар хурандаа Мягмарын Очирбат /2007-2012/, хошууч Н.Бямбадорж /2012-2014/, хурандаа Төмөрбаатарын Зулзүсэм /2014-2015/, хошууч Болдбаатарын Лхасүрэн /2015 оны 5 сараас 10 сар/, дэд хурандаа Батдэмбэрэлийн Батболд /2015-2016/, хурандаа Батсүхийн Наран /2016-2017/, хошууч Батбаатарын Дашдаваа /2017-2018/, хурандаа Төмөрбаатарын Зулзүсэм /2018-2022/, 2022 оны 11 дүгээр сараас хурандаа Х.Оюунболд томилогдон ажиллаж байна.