УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Х.Оюунболд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Хууль, эрх зүйн магистр

  

ДЭД БӨГӨӨД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Б.Базарсад

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Бакалавр

 

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Овог нэр: С.Болдсайхан

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Бакалавр