УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

АЛБАНЫ ДАРГА 

Овог, нэр: Х.Оюунболд 

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Хууль, эрх зүйн магистр

  

ДЭД БӨГӨӨД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА 

Овог, нэр: Б.Базарсад

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Бакалавр

 

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ  

Овог нэр: С.Болдсайхан

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Бизнесийн удирдлагын магистр