Мэдээ

     Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Жайка-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай хамтран 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулсан “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлэгт дэд дарга, ахмад Б.Базарсад, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт алба хаагч нарын төлөөлөл, Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулсан “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах” сэдэвт хэлэлцүүлэгт ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Б.Буянбадрах,  Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос 2022 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан “Гэр бүл-Хамтын үүрэг” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэгт панелист-ээр дэд дарга, ахмад Б.Базарсад, Хүний эрхийн үндэсний үндэсний комиссоос 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулсан “Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дахь хүүхдийн эрх” хэлэлцүүлэгт панелистаар дэд дарга, ахмад Б.Базарсад, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Ц.Отгонцэцэг нар нь тус тус оролцож, мэдээлэл хийлээ.

Add comment

reload, if the code cannot be seen