Мэдээ

     Монголын хуульчдын холбооноос 2022 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан “Хуульчийн пробоно” өдөрлөгт ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Ц.Отгонцэцэг, хошууч Г.Азжаргал, ахмад Б.Тэмүгэ нар нь оролцож иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, “Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төв”-д 2022 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр дэд дарга, ахмад Б.Базарсад оролцож иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч, хариу өгч ажилласан

Add comment

reload, if the code cannot be seen